Når diabetes gjør blind

Artikkel

Illustrasjon © Olaf Hajek

Diabetessykdommen blir enda tyngre å bære når den visuelle verden gradvis taper skarphet og detaljer, slik den tyske kunstneren Olaf Hajek har illustrert for Tidsskriftet. Retinopati ved type 1-diabetes er den viktigste årsaken til blindhet hos unge, men ut fra en ny studie synes det som om forekomsten er synkende (s. 17).

Anbefalte artikler