Ny inntekts- og kostnadsundersøkelse for næringsdrivende leger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Inntekts- og kostnadsundersøkelsen er vårt viktigste verktøy for å kunne få gjennomslag for inndekning av økte utgifter i praksis.

  Det sier president Torunn Janbu om undersøkelsen som denne måneden sendes ut til alle næringsdrivende leger med trygderefusjon over normaltariffen.

  – Årets forhandlinger om normaltariffen har vist viktigheten av å kunne følge utviklingen i inntekter og kostnader over tid. Det er derfor avgjørende at svarprosenten blir så høy som mulig slik at vi får et reelt bilde av hvordan denne utviklingen har vært siden forrige undersøkelse, sier hun.

  Årets inntekts- og kostnadsundersøkelse (IKU) er for inntektsåret 2009, og liknende undersøkelser ble gjennomført senest i 1998 og 2003. Det ble forsøkt gjennomført en IKU i 2009, men denne måtte stoppes på grunn av metodiske svakheter. På bakgrunn av erfaringene fra 2009 har undersøkelsen blitt utarbeidet på nytt. Etter å ha blitt pilotert er vi denne gangen trygge på at den skal kunne gjennomføres på en god måte. Konsulentfirmaet Deloitte vil stå for gjennomføringen av undersøkelsen.

  I de siste års forhandlinger om normaltariffen har det fra Legeforeningens side vært et betydelig fokus på inndekning av kostnader knyttet til drift av praksis. Et viktig tema har vært IKT-kostnader. Dette blir det særskilt spurt om i undersøkelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media