Legenes fanebærer i 125 år

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– 2011 skal være et aktivt år. Det skal vi bruke til å få frem alt det flotte og gode legearbeidet som gjøres her i landet, sier Herborg Bryn.

Legeforeningen flyttet inn i Legenes hus i Oslo i 1996. Foto Lise B. Johannessen

Legeforeningens kommunikasjonsdirektør forteller at foreningens 125-årsjubileum i 2011 skal markeres bredt.

– Gjennom lokale arrangementer, jubileumsspalter i Tidsskriftet, en egen nettside om jubiléet og en stor markering av selve jubiléet under landsstyremøtet i Oslo i mai håper vi å skape begeistring for faget og legerollen.

Det er flott om vi kan vise oss frem for det norske folk i løpet av jubileumsåret, både som leger og som legeforening, sier Herborg Bryn.

Tilbyr assistanse

Medlemmer og tillitsvalgte har en travel hverdag. Hvert fylke er derfor tilbudt en egen kontaktperson i informasjonsavdelingen som bistår den enkelte lokalforening. Kontaktpersonen vil både bidra med veiledning og støtte i forbindelse med de ulike aktivitetene.

Jubileet har også fått sin egen nettside. Via www.legeforeningen.no/jubileum kan man laste ned ferdig materiell, logoer o.l. Her kan underforeningene blant annet hente plakater, annonser og brosjyrer som de deretter selv kan tilpasse sine aktiviteter.

– Det vil også være mulig å låne utstyr som jubileumsbanner og rollups og å bestille profileringsartikler, forteller Herborg Bryn. På nettsidene vil det også bli lagt ut nyhetssaker som har tilknytning til jubileet.

– Aktuelt i foreningen vil ha flere faste spalter, blant annet jubileumsquiz og historiske tilbakeblikk. Disse finner du i de grønne boksene nederst på siden. I tillegg vil vi gjennom korte presentasjoner av noen av foreningens medlemmer vise mangfoldet i medlemsmassen. Og så blir det selvfølgelig reportasjer fra ulike jubileumsarrangementer.

– Flere av de fagmedisinske foreningene har tidligere hatt stor suksess med publikumsrettede faglige foredrag, sier kommunikasjonsdirektøren. – Vi håper derfor at noen av disse også kan ha lyst til å tilby slike foredrag til publikum i jubileumsåret. Denne type arrangementer er gode arenaer for å formidle medisinsk kunnskap om temaer som folk er opptatt av.

– Vi har også en del andre baller i luften, men vi vil gjerne «ta disse ned» før vi forteller mer om dem, sier Herborg Bryn.

Anbefalte artikler