Legenes fanebærer i 125 år

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – 2011 skal være et aktivt år. Det skal vi bruke til å få frem alt det flotte og gode legearbeidet som gjøres her i landet, sier Herborg Bryn.

  Legeforeningen flyttet inn i Legenes hus i Oslo i 1996. Foto Lise B. Johannessen
  Legeforeningen flyttet inn i Legenes hus i Oslo i 1996. Foto Lise B. Johannessen

  Legeforeningens kommunikasjonsdirektør forteller at foreningens 125-årsjubileum i 2011 skal markeres bredt.

  – Gjennom lokale arrangementer, jubileumsspalter i Tidsskriftet, en egen nettside om jubiléet og en stor markering av selve jubiléet under landsstyremøtet i Oslo i mai håper vi å skape begeistring for faget og legerollen.

  Det er flott om vi kan vise oss frem for det norske folk i løpet av jubileumsåret, både som leger og som legeforening, sier Herborg Bryn.

  Tilbyr assistanse

  Tilbyr assistanse

  Medlemmer og tillitsvalgte har en travel hverdag. Hvert fylke er derfor tilbudt en egen kontaktperson i informasjonsavdelingen som bistår den enkelte lokalforening. Kontaktpersonen vil både bidra med veiledning og støtte i forbindelse med de ulike aktivitetene.

  Jubileet har også fått sin egen nettside. Via www.legeforeningen.no/jubileum kan man laste ned ferdig materiell, logoer o.l. Her kan underforeningene blant annet hente plakater, annonser og brosjyrer som de deretter selv kan tilpasse sine aktiviteter.

  – Det vil også være mulig å låne utstyr som jubileumsbanner og rollups og å bestille profileringsartikler, forteller Herborg Bryn. På nettsidene vil det også bli lagt ut nyhetssaker som har tilknytning til jubileet.

  – Aktuelt i foreningen vil ha flere faste spalter, blant annet jubileumsquiz og historiske tilbakeblikk. Disse finner du i de grønne boksene nederst på siden. I tillegg vil vi gjennom korte presentasjoner av noen av foreningens medlemmer vise mangfoldet i medlemsmassen. Og så blir det selvfølgelig reportasjer fra ulike jubileumsarrangementer.

  – Flere av de fagmedisinske foreningene har tidligere hatt stor suksess med publikumsrettede faglige foredrag, sier kommunikasjonsdirektøren. – Vi håper derfor at noen av disse også kan ha lyst til å tilby slike foredrag til publikum i jubileumsåret. Denne type arrangementer er gode arenaer for å formidle medisinsk kunnskap om temaer som folk er opptatt av.

  – Vi har også en del andre baller i luften, men vi vil gjerne «ta disse ned» før vi forteller mer om dem, sier Herborg Bryn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media