LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Nasjonal sykehusplan

– Det er på tide at vi diskuterer statens rolle i styringen av helseforetakene, skriver Legeforeningens president Torunn Janbu i en kronikk i Klassekampen. Legeforeningen etterlyser en nasjonal sykehusplan. Den må inneholde nasjonale minstekrav til hvilke helsetjenester som skal tilbys på et lokalsykehus og hvor de skal ligge. En politisk og faglig godt forankret nasjonal sykehusplan vil være det fremste bidraget for å sikre langsiktig og overordnet styring med sykehusene, skriver Janbu.

Klassekampen 15.12. 2010

Nordland legeforening vil ikke gi opp kampen

Journalisten.no omtaler 20.12. 2010 den såkalte kirurgiskandalen ved Nordlandssykehuset. – Leder i Nordland legeforening Margit Steinholt sier at PFUs konklusjon er uforståelig og vanskelig å leve med, og de nekter å la saken ligge. Journalisten skriver at Legeforeningens fremste ankepunkt er identifiseringen av de involverte legene med navn og bilde. Steinholt reagerer spesielt på PFUs formulering: «Slik utvalget ser det, besitter man i kraft av stillingen som lege en tillit og et ansvar som innebærer at man må tåle et kritisk søkelys på seg når man er involvert i forhold av en slik art som omtalt i det påklagede tilfellet».

Journalisten.no 20.11. 2010

Foretrekker nedleggelse

– Vi må få en minstestandard for hva et  lokalsykehus skal inneholde. Så får vi heller akseptere at det blir noen færre av dem, sier Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe. Jeg synes det er bedre at vi får en minstestandard slik Legeforeningen anbefaler, uttaler hun i en artikkel i Dagsavisen. Toppe mener at debatten tvinger seg frem. – Kampen om innholdet blir viktigere enn kampen om struktur. Vinner man ikke den kampen, vil man uansett ikke redde sykehusene, sier hun.

Dagsavisen 13.12. 2010

Anbefalte artikler