LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Utvikler landets helsevesen

Hvert år sender NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomheten utenfor sykehus) i Bergen ut prøver til alle landets legekontor, sykehus og sykehjem. Hensikten er å teste laboratoriene og øke kvaliteten.

– Vi har systematisk arbeidet for å bedre kvaliteten på blodprøver og andre prøver som tas for å finne ut om mennesker har en eller annen sykdom, sier leder av senteret professor Sverre Sandberg. – Jeg er stolt og glad over det vi gjør. Folk kan kjennes seg trygge når de oppsøker lege rundt om i landet og tar ulike tester, sier SverreSandberg.

Bergens Tidende 29.11. 2010

Frykter dårligere psykiatritilbud

I et brev til Helse Sør-Øst gjør Oslo legeforening det klinkende klart at de er bekymret for følgene av at Oslo Hospital legges ned fra nyttår.

– Vi kan ikke se at det er gjort en konsekvensutredning av vedtaket, sier leder av Oslo legeforening Svein Aarseth. Aarseth frykter for hva som skjer når jobben Oslo Hospital gjør skal overføres til flere andre institusjoner.

Aften 7.12. 2010

Kritiske leger

– Sykehus svekkes ved at funksjoner fjernes og fagmiljøer tappes, mens regjeringen sier at ingen sykehus kan legges ned, sier Torunn Janbu til Klassekampen. Legeforeningens president sier at foretaksmodellen for sykehusene har fungert mindre tilfredsstillende enn foreningen håpet og trodde da den ble innført ved inngangen til 2002. Janbu mener at utviklingen i sykehussektoren i dag skjer for tilfeldig.

Klassekampen 8.12. 2010

Anbefalte artikler