Kunngjøringer:

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

BUP Alta, DPS Vest-Finnmark

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 28.10. 2010 truffet slikt vedtak: Helsedirektoratet vil etter en samlet vurdering godkjenne Helse Finnmark HF som utdanningsinstitusjon for LIS i barne- og ungdomspsykiatri for inntil tre års tellende tjeneste, for tjenesteområdet poliklinikktjeneste ved BUP Alta, DPS Vest-Finnmark.

Lovisenberg diakonale sykehus

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 3.11.2010 truffet slikt vedtak: Helsedirektoratet vil etter en samlet vurdering godkjenne Lovisenberg diakonale sykehus som utdanningsinstitusjon for LIS i spesialiteten geriatri i gruppe II.

Sykehuset Telemark

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 9.11. 2010 truffet slikt vedtak: Helsedirektoratet vil etter en samlet vurdering godkjenne Sykehuset Telemark HF ved seksjon for blod-, kreft-, infeksjonssykdommer og palliasjon som utdanningsinstitusjon for LIS i onkologi i gruppe II for inntil ett års tellende tjeneste.

Endring i godkjenningsstatus

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 10.11. 2010 truffet slikt vedtak: Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å endre godkjenningen til Oslo universitetssykehus HF som utdanningsinstitusjon for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer for tjeneste ved Kvinne-barn-klinikken ved Montebello til 12 måneders tellende tjeneste i gruppe II hvorav inntil seks måneder kan telle som gruppe I-tjeneste.

Geilokurset 2011

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 14. – 18.3. 2011 på Dr. Holms Hotel. Uken består av et klinisk emnekurs i gynekologi på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om fastlegens rolle i endring, samt en foreningsdag.

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema blir sendt per e-post til medlemmene i de to foreningene i første halvdel av januar. Opplysninger om kurset er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/nfa

Anbefalte artikler