()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring i godkjenningsstatus

  Endring i godkjenningsstatus

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 10.11. 2010 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å endre godkjenningen til Oslo universitetssykehus HF som utdanningsinstitusjon for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer for tjeneste ved Kvinne-barn-klinikken ved Montebello til 12 måneders tellende tjeneste i gruppe II hvorav inntil seks måneder kan telle som gruppe I-tjeneste.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 23.11. 2010 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet vil etter en samlet vurdering godkjenne Vestre Viken HF ved Avdeling for medisinsk biokjemi seksjon Drammen som utdanningsinstitusjon for LIS i medisinsk biokjemi i gruppe I.

  Rentejustering i Lånefondet

  Rentejustering i Lånefondet

  Sentralstyret har vedtatt å endre utlånsrentene i Lånefondet til 3,25 %. For nye låntakere iverksettes endringen umiddelbart, mens eksisterende følger varslingsfristen på seks uker før endring inntreffer.

  Utenlandsstudenter får kontingentrabatt ved medlemskap i ANSA

  Utenlandsstudenter får kontingentrabatt ved medlemskap i ANSA

  Fra 2011 får medlemmer i Norsk medisinstudenforening (NMF) som også har medlemsskap i ANSA, en rabatt på kr 113 i kontingenten til Legeforeningen. ANSA gir også en rabatt for dobbeltmedlemskap i sin kontingent.

  Pris for studentmedlemskap i Legeforeningen er 550 kroner. Pris for studentmedlemmer med dobbeltmedlemskap i ANSA er 437 kroner. For å få redusert kontingent for 1. halvår 2011 må Legeforeningen motta informasjon om medlemsnummer i ANSA. Informasjon om medlemsnummer i ANSA sendes til medlem@legeforeningen.noinnen 28.1. 2011. Oppgi også medlemsnummer i Legeforeningen eller fødselsdato ved henvendelsen.

  Ønsker du medlemskap i ANSA, se www.ansa.no

  Feil e-postadresse

  Feil e-postadresse

  I saken Arkivsystemer for tillitsvalgte i nr. 24/2010 skal riktig e-postadresse være: dokarvik@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media