Forskriftsendring skal sikre likebehandling

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Legeforeningen er fornøyd med at myndighetene nå vil klargjøre hvilken rett personer uten lovlig opphold har til helsetjenester, sier Torunn Janbu.

  – Legeforeningen mener at personer uten lovlig opphold også bør få allmenn tilgang til helsetjenester. Denne gruppens generelle tilgang til helsetjenester må avklares, sier Janbu. Hun viser til at foreningen allerede i 2008 tok dette opp i et policynotat (1). Det gis her uttrykk for at regelverket knyttet til papirløse innvandreres rett til helsehjelp må klargjøres. Myndighetene må sørge for at personer uten lovlig opphold kan få dekket sitt behov for nødvendige helsetjenester, også utover øyeblikkelig hjelp.

  Helse- og omsorgsdepartementet sendte i november 2010 på høring er forslag til endringer i prioriteringsforskriften. Forskriftsendringen skal sikre likebehandling, og at helsepersonell kjenner til hva slags tjenester de har plikt til å tilby. Hensikten er blant annet å oppnå mer forutsigbarhet for denne gruppen. Klargjøringen vil også gjøre situasjonen enklere for helsepersonell. I dag er det usikkert hva slags behandling de plikter å gi personer uten lovlig opphold. I dag har disse kun rett til akutt hjelp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media