Et jubileum for hele foreningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 2011 er det 125 år siden Legeforeningen ble stiftet. Det skal markeres over hele landet.

  – Legeforeningen har gjennom alle disse årene bidratt sterkt i folkehelsearbeidet og til utviklingen av en moderne helsetjeneste som kjennetegnes av høy kvalitet og faglig kompetanse, sier generalsekretær Geir Riise. – Vi har vært opptatt av de gode pasientmøtene og av å sikre lik tilgang for alle til gode helsetjenester. I alle år har Legeforeningen vært en drivkraft til å utvikle faget og til å dele sin kunnskap med andre, noe vi naturligvis skal fortsette med. Ved å øke kjennskapen til og interessen for medisinske spørsmål, er vi også med på å sette publikum bedre i stand til å ta vare på egen helse.

  I mange deler av helsetjenesten gjennomføres det nå endringer som har betydning for både helsepersonell og pasienter. Samtidig ser vi at medlemmene er opptatt av å gjøre den samme gode jobben for å sikre grunnleggende pasientrettigheter og et godt helsetilbud til alle. Mye av dette håper jeg vi i fellesskap skal skape oppmerksomhet omkring i løpet av jubileumsåret, sier Riise.

  Legeforeningens generalsekretær ser frem til en fin markering av 125-årsjubileet. Som omtalt på motstående side legges det opp til en rekke arrangementer over hele landet. – Vi er opptatt av at jubileet skal synes i vårt langstrakte land, sier Riise.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media