Enighet om mønsteravtale

Artikkel

Legeforeningen og arbeidstakerorganisasjonen Delta har kommet til enighet om en mønsteravtale (lønns- og arbeidsvilkår) for helsesekretærer i privat legepraksis.

Delta som organiserer helsesekretærer, har på vegne av sine medlemmer, fremmet krav om tariffavtale i en rekke legepraksiser. Legeforeningen har som rådgiver bistått legene i forhandlinger med Delta om tilpassede tariffavtaler. Begge parter har sett behov for en mønsteravtale tilpasset legepraksiser.

– Mønsteravtalen representerer en god balanse mellom arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, gir ordnede og forutsigbare rammer for legene og de ansatte og er godt tilpasset legepraksiser, sier president i Legeforeningen Torunn Janbu. Legeforeningen mener dette vil være et viktig hjelpemiddel for den enkelte legepraksis og bidra til å forenkle forhandlinger om tariffavtaler lokalt vesentlig. Les mer: www.legeforeningen.no/id/166715.0

Anbefalte artikler