Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Kongens sølv til Carl Ditlef Jacobsen

Carl Ditlef Jacobsen. Foto Akershus universitetssykehus

Carl Ditlef Jacobsen (f. 1930) er tildelt Kongens fortjenestmedalje i sølv for sitt arbeid mot tobakk.

Jacobsen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1955 og doktorgraden i 1969, han ble spesialist i indremedisin i 1971 og i fordøyelsessykdommer i 1975. I sitt 21 år lange virke ved Akershus universitetssykehus som overlege/nestleder ved indremedisinsk avdeling har Jacobsen jobbet gratis to kvelder i uken med å bygge opp helseopplysningsarbeidet i og fra sykehuset sammen med Akershus fylkeskommune.

Utallige kampanjer, foredrag og gruppemøter ble arrangert i sykehusets vestibyle. Frivillige organisasjoner og lag var representert. Jacobsen var med på utarbeidingen av Norges første røykesluttledermateriell. Akershus universitetssykehus (SIA) ble Norges første røykfrie sykehus.

Carl Ditlef Jacobsen har brukt mye fritid på å promotere forebyggende helsearbeid. Hans faglige dyktighet har mange hatt stor nytte av.

Kongens heder til Bernt Kvarstein

Bernt Kvarstein. Foto Yngvild Ytrehus, NOFUS

Bernt Kvarstein (f. 1930) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt engasjement for utvikling av faget urologi generelt og for sin innsats for urologiske pasienter gjennom å være en drivende kraft i opprettelsen av pasientforeningen Norsk forening for personer med urologiske sykdommer (NOFUS) i 1996. Han har vært leder for foreningen fra 2000. Spesielt fremheves hans interesse for pasienter med funksjonsforstyrrelser i urinveiene og det store engasjementet han har vist for å spre informasjon om kroniske bekkensmerter, herunder smertefull blære (tidligere interstitiell cystitt) og tilstanden som hittil har gått under navnet kronisk prostatitt. Han holder fortsatt foredrag for helsepersonell om kroniske bekkensmerter og stiller opp på de fleste møtene som foreningen arrangerer for pasientgruppen.

Kvarstein tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1959 og doktorgraden i 1971. Han ble spesialist i generell kirurgi i 1976 og i urologi i 1978.

Bernt Kvarstein var overlege ved Ullevål universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Han var også overlege ved Menighetssøsterhjemmets kirurgiske avdeling.

Demensprisen 2010 til Sigrid B. Sando

Sigrid Botne Sando. Foto Tor Arne Granmo

Nasjonalforeningen for folkehelsen i Sør-Trøndelag har tildelt Demensprisen 2010 til overlege Sigrid Botne Sando (f. 1955). Prisen fikk hun for sin legepraksis og forskning og for engasjement og innsats for demenssaken.

Botne Sando fikk overraskende tildelt prisen under et åpent møte om demens på Alzheimerdagen da hun selv holdt et foredrag om Alzheimers sykdom og forskning. Under spørsmålsrunden fra salen ble Sando overrasket med Demensprisen 2010 ut fra følgende begrunnelse:

– Demensprisen skal gå til en «hverdagshelt». Årets demenspris går til en person som på en varm, direkte og fin måte møter personer med demens og deres pårørende. Ved siden av legepraksis har denne personen også satt fokus på viktigheten av forskning. Hun er en av hovedpersonene bak prosjektet Trønderbrain, hvor det er samlet blodprøver beregnet på genetiske analyser (i samarbeid med Mayo-klinikken i USA) fra mer enn 600 demenspasienter fra Trøndelag siden 2003. Materialet i Trønderbrain utgjorde grunnlaget for hennes doktoravhandling i 2008, Alzheimers disease in Central Norway, genetic and educational aspects.

Elin Gjerstad – Nordlandsdoktor’n 2010

Elin Gjerstad. Foto Tove Myrbakk

På årsmøtemiddagen til Nordland Legeforening i september ble Elin Gjerstad (f. 1953) kåret til Nordlandsdokter`n 2010. Prisen fikk hun for sitt store engasjement i trygdemedisin gjennom 20 år.

Gjerstad tok medisinsk embetseksamen i Trondheim i 1979, men har hele sin legekarriere fra Nord-Norge, hovedsakelig fra Nordland. Siden januar 1981 har hun vært tilknyttet primærhelsetjenesten i Lofoten, nærmere bestemt som allmennlege i Vestvågøy.

Helt siden våren 1992 har Elin Gjerstad drevet trygdemedisinsk arbeid gjennom deltidsstilling i NAV. Like lenge har hun undervist turnusleger og allmennleger over store deler av landet på området. På unikt vis har hun fremmet et engasjement for trygdemedisinen som ingen gjør henne etter.

– Elin Gjerstad representerer en faglighet uten sidestykke, og utnevnes til Nordlandsdoktor`n 2010 for nesten 20 års innsats for trygdemedisinen i fylket vårt, sa blant annet leder i Nordland Legeforening Margit Steinholt da hun overrakte Gjerstad prisen.

Anbefalte artikler