Vil fremme forskning og fagutvikling

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens satsingsområde 5 er forskning og fagutvikling. Satsingsområdet innebærer bl.a. en videreføring av tiltakene fra «Prosjekt forskning». Tiltakene er forankret i Legeforeningens handlingsplan for medisinsk forskning vedtatt på landsstyremøtet i 2007. Målet er å operasjonalisere handlingsplanen.

Dette innebærer bl.a. å støtte de fagmedisinske foreningene og sikre nødvendige ressurser slik at de kan fokusere på nettverksbygging og forskning innen eget fagfelt og tverrfaglig, å drive opplysningsvirksomhet om medisinsk forskning overfor befolkning og myndighetene samt tiltak for å bedre rekrutteringen av leger til forskning.

Videre innebærer det å bedre forskeres kår og å arbeide for at medisinsk forskning forblir et hovedsatsingsområde innen norsk forskningspolitikk. Satsingen innebærer også å fremme fokus på de store globale helseproblemene og å arbeide for at en større andel av medisinsk forskning i Norge og den vestlige verden setter søkelyset på den globale sykdomsbyrden.

Som ledd i Legeforeningens satsing på forskning og fagutvikling skal det også etableres et eget «Prosjekt fagutvikling». Hensikten er å forbedre og sikre god utvikling av faget i praksis. Fagutvikling ses i relasjon til kliniske enheter som lærende organisasjoner. – Forskning og fagutvikling er en forutsetning for å bringe faget fremover, og fagutvikling innebærer interaksjoner og aktivitet hvor Legeforeningen ønsker å være en viktig bidragsyter i prosessene, sier sentralstyremedlem Cecilie Risøe.

Anbefalte artikler