Skifter navn til Fagakademiet

Artikkel

Kommunal Kompetanse (KK), som ble etablert i 1997 av Fagforbundet og Legeforeningen, skifter navn til Fagakademiet. Kompetansevirksomheten innen helse- og sosialsektoren utvikler, formidler og gjennomfører alle typer av kompetansetiltak og er en av Norges største tilbydere av kompetansetiltak for offentlig sektor. Det tilbys en rekke opplæringstiltak egnet for leger, for eksempel kurs i mestring av depresjon, belastninger, HMS, skikk og uskikk på jobben, kommunikasjon og konfliktbehandling, helselover m.m. Målsettingen er å skape en kompetansevirksomhet med tilbud til blant annet offentlig sektor, herunder foretak i sykehussektoren, og private institusjoner innen helse- og sosialsektoren.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/165550.0

Anbefalte artikler