Savner økning i budsjettet til allmennmedisinsk forskning

Artikkel

– Allmennmedisinsk forskning må styrkes dersom vi ønsker best mulig behandling i primærhelsetjenesten. Det ser ikke ut til at myndighetene forstår dette, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund i en kommentar til statsbudsjettet. Roksund mener den manglende økningen er et gedigent løftebrudd av regjeringen som spenner beina under en helt nødvendig økning i veiledningskapasiteten for forskning i allmennmedisin.

– Man kan ofte ikke overføre forskning gjort i spesialisthelsetjenesten til pasienter som kommer til fastlegen. Det er dyrt å behandle feil fordi man mangler kunnskap, sier Roksund. – Store deler av midlene som foreslås tillegges helsesystemforskning og samhandlingsforskning. Det er også behov for dette, men dette er forskning som går på systemene og ikke på selve sykdommene som man ser i allmennmedisinen, sier han.

Anbefalte artikler