Pensjonsordning for leger i privat virksomhet

Artikkel

Legeforetakenes Pensjonsordning (LP-ordningen), som ble etablert i 2008 i samarbeid mellom Legeforeningen, SOP og Storebrand, har fått stor tilslutning blant privatpraktiserende leger. Avtalen er hittil inngått med 1 440 legeforetak. Ordningen innbærer at leger som driver privat virksomhet kan etablere en pensjonsordning gjennom virksomheten for å øke sin fremtidige pensjon, uten at det fører til avkorting av eventuell pensjon fra SOP. LP oppfyller lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon, og er en innskuddsbasert pensjonsordning til gunstige vilkår. Den er fortsatt et viktig supplement til SOP, både for leger autorisert før og etter 1.1. 1993. Retten til uførepensjon og barnepensjon fra SOP vil fortsatt gjelde for leger autorisert etter 1.1. 1993, og tilsvarende pensjoner fra LP-ordningen vil ikke samordnes med SOP. Mer informasjon om ordningen finnes på www.sop.no

Anbefalte artikler