Nye medlemmer i rettshjelpsutvalget

Artikkel

Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer til rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 2011 – 31.12. 2014: Åge Henning Andersen, Allmennlegeforeningen, Anne Kristin Møller Fell, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Fridtjov Riddervold, Overlegeforeningen og Torunn Forbord, Praktiserende Spesialisters Landsforening. Fridtjov Riddevold er oppnevnt som leder av utvalget med Åge Henning Andersen som nestleder.

I henhold til vedtektene for Rettshjelpsordningen har de sju yrkesforeningene, samt Norsk medisinstudentforening én representant hver i rettshjelpsutvalget. Medlemmene oppnevnes for fire år, og utskifting skjer med halve utvalget hvert annet år. Medlemmene er oppnevnt med bakgrunn i forslagene fra ykesforeningene.

Anbefalte artikler