Medlemsservice:

Artikkel

Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer i medlemsstatus!

Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

Ansvarsforsikring 2010

Alle medlemmer har anledning til å tegne asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til den forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordningen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger

Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Bank- og forsikringsavtale

Legeforeningen har sammen med de andre akademikerforeningene en samarbeidsavtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: www.legeforeningen.no/id/271.0

Gratis PC-forsikring for studenter

I forbindelse med at Legeforeningen reforhandlet samarbeidsavtalen med DnB NOR tidligere i år for fem nye år, ble det fremforhandlet en ekstra fordel for DnB NORs studentmedlemmer.

Med kundeprogrammet Student i DnB NOR får studenter gratis PC-forsikring fra 1.9. 2010. Studentmedlemmer som allerede har DnB NORs studentprogram får PC-forsikringen automatisk tilknyttet sitt studentprogram. Studenter som ikke har dette, men som ønsker Studentprogrammet i DnB NOR med gratis PC-forsikring, kan ringe 04700 eller henvende seg til sitt nærmeste bankkontor. Informasjon om forsikringen og øvrige medlemstilbud finnes på www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler