Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer i medlemsstatus!

Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

Ansvarsforsikring 2010

Alle medlemmer har anledning til å tegne asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til den forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordningen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger

Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Bank- og forsikringsavtale

Legeforeningen har sammen med de andre akademikerforeningene en samarbeidsavtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: www.legeforeningen.no/id/271.0

Gratis PC-forsikring for studenter

I forbindelse med at Legeforeningen reforhandlet samarbeidsavtalen med DnB NOR tidligere i år for fem nye år, ble det fremforhandlet en ekstra fordel for DnB NORs studentmedlemmer.

Med kundeprogrammet Student i DnB NOR får studenter gratis PC-forsikring fra 1.9. 2010. Studentmedlemmer som allerede har DnB NORs studentprogram får PC-forsikringen automatisk tilknyttet sitt studentprogram. Studenter som ikke har dette, men som ønsker Studentprogrammet i DnB NOR med gratis PC-forsikring, kan ringe 04700 eller henvende seg til sitt nærmeste bankkontor. Informasjon om forsikringen og øvrige medlemstilbud finnes på www.legeforeningen.no

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler