LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Gullkantede livstidskontrakter

Trønder-Avisa hadde 23. oktober et oppslag under overskriften «Gullkantede livstidskontrakter». Alle de 17 private legespesialistene i Nord-Trøndelag har uoppsigelige livstidskontrakter med Helse Midt-Norge, skriver avisen. Konkurransetilsynet gransker nå om slike avtaler har uheldige konkurransemessige sider.

Legeforeningens president Torunn Janbu kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at avtalespesialistene har «en livslang kontrakt». – Det er en avtale med en rekke forpliktelser. Spesialistene må oppfylle normtall, rapportere samt tilby en tjeneste det er behov for. De er næringsdrivende, men med en meget forpliktende avtale med det regionale helseforetaket, sier hun. Janbu poengterer at de regionale helseforetakene har hatt mulighet til å reforhandle avtalen som er fra 2005, flere ganger. Det har de ikke gjort.

Trønder-Avisa 23.10. 2010

–For små kommuner for helsereform

– Dersom det skal gis et godt tilbud til hele befolkningen, kan det ikke fortsatt være 430 kommuner i Norge, sa Legeforeningens president Torunn Janbu i et intervju til Dagsrevyen 18. oktober. Regjeringen vil overlate mer behandling av eldre og syke til kommunene. – Norske kommuner er for små til at alle kan påta seg dette ansvaret, mener Janbu. – Det er flott å bygge opp helsetjenesten i kommunene, det trengs, sier hun, men det er viktig at det ikke blir et mål i seg selv at gamle mennesker ikke kommer på sykehus. De trenger å komme dit for å diagnostiseres og behandles.

NRK Dagsrevyen 18.10. 2010

Ble truet til taushet

Etter sterke reaksjoner fra Legeforeningen beklaget direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Tor Ingebrigtsen at han i en e-post hadde truet med å gi en seksjonsoverlege ved UNN en skriftlig advarsel dersom han ikke trakk seg som medforfatter av en kronikk som skulle trykkes i Nordlys. Kronikken stod på trykk 14. oktober, men kun i den ene forfatterens navn. Legeforeningen ba i et brev Helse Nord ta affære. Direktøren forklarer snuoperasjonen med at han etter å ha sett på kronikken på nytt, i lys av Legeforeningens brev, forstod at han i for stor grad så artikkelen som et ledd i en intern debatt og at hans forståelse av at dette var et generelt helsepolitisk innlegg ikke var god nok.

Dagens Næringsliv 14.10. 2010

Anbefalte artikler