LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Snille leger gir økt sykefravær

Kvinner er strengere enn menn, yngre leger er strengere enn eldre. Nye tall fra et omfattende forskningsprosjekt basert på sykmeldingene til 1,8 millioner arbeidstakere, viser at legen kan ha stor betydning for hvor ofte man blir sykmeldt, når forskerne tar hensyn til pasientenes diagnose, alder, yrke, utdannelse og bakgrunn. Leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen, viser til at det foreligger mange undersøkelser av legene med sprikende resultater. Frisch-senteret står bak prosjektet på oppdrag fra Forskningsrådet.

Aftenposten 30.9. 2010

Må utlevere legejournalen i rettssak mot kommunen

– Jeg har ikke tidligere vært borte i noe liknende tilfelle, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen i en kommentar til at Nord-Troms tingrett har gitt Tromsø kommune medhold til fullt innsyn i en pasientjournal. – Det er en oppsiktsvekkende sak. At det i det hele tatt ikke har blitt vurdert alternativer til å utlevere hele journalen, for eksempel relevante utdrag, er bekymringsverdig. En fullstendig legejournal gjør seg dårlig som dokumentasjon utenfor legekontoret, for eksempel i en rettssak, sier hun.

Bladet Tromsø 1.10. 2010

Syke blir avvist

Klinikk for papirløse i Oslo har forsøkt å henvise ti psykisk syke pasienter videre i løpet av sitt første driftsår. Bare én ble tatt imot. – Dette dreier seg om rettigheter og hvem som skal betale regningen, sier leder i Oslo legeforening Svein Aarseth. Han var en av initiativtakerne til klinikken, der han også sitter i referansegruppen. – Hvis en person med en alvorlig psykisk lidelse som for eksempel posttraumatisk stresslidelse ikke får hjelp, kan vedkommende bli verre og representere en økt risiko for seg selv og sine nærmeste, sier han.

Klassekampen 2.10. 2010

Anbefalte artikler