Godkjente spesialiteter i EU

Artikkel

Norge ligger på annenplass innen EU når det gjelder prosentandelen godkjente hoved- og grenspesialiteter. Norge har 30 hovedspesialiteter og 14 grenspesialiteter hvorav totalt 40 er godkjent innen EU. Danmark er det eneste av de nordiske landene som har færre spesialiteter enn Norge (38) og Finland er det eneste av de nordiske landene som har flere spesialiteter (41 av 49) godkjent i EU enn Norge. Men prosentandelen av spesialitetene som er godkjent i EU er lavere enn for Norge. Verken Danmark eller Finland har grenspesialiteter. Island har 33 hovedspesialiteter og 39 grenspesialiteter, hvorav 32 er godkjent innen EU. Sverige har 31 hovedspesialiteter, 24 grenspesialiteter og to tilleggsspesialiteter. Av disse er 39 godkjent innen EU.

Anbefalte artikler