Dobbeltjubileum i LVS

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– For det første er dette vår tjuende forskningspolitiske konferanse, for det andre er det i år 20 år siden LVS ble stiftet i Trondheim.

Det sa foreningens leder Amund Gulsvik da han ønsket velkommen til dobbeltjubileum under Foreningen for leger i vitenskapelige stilingers (LVS) forskningspolitiske konferanse i oktober.

– Tema for årets konferanse, «Medisinsk forskning og utdanning – fundamentet i godt helsevesen», griper fatt i et emne som burde stå sentralt i norsk helsevesen, både blant offentlige myndigheter, ledelsen av helsevesenet, medisinske forskere og ikke minst i den allmenne befolkningen, sa Gulsvik. – Befolkningen ønsker effektive, sikre og rimelige helsetjenester og slik kunnskap kan vi bare erverve oss ved forskning og fordypning.

LVS sitt prinsipp og målprogram har som mål å sikre god rekruttering og gode arbeidsforhold for leger i vitenskapelige stillinger, og at det etableres konkurransedyktige lønninger for leger i vitenskapelige stillinger. Det gjelder innenfor alle fagområder av medisin.

– LVS ønsker å påse at arbeidsgiver sikrer driftsmidler og infrastruktur for at legeforskerne kan vedlikeholde og anvende sin forskningskompetanse. Vi ønsker å etablere lokale LVS-tillitsvalgtorganisasjoner ved alle arbeidsplasser hvor vi har medlemmer, sa Gulsvik. – Videre ønsker vi å sikre at legeforskerne kan anvende minst 50 % av arbeidstiden til forskning og fordypning. Vi ønsker like konkurransevilkår for forskningsmidler enten legeforskeren er i eller utenfor helseforetak og vi vil også anstrenge oss for å hindre flukten av leger fra fulltids vitenskapelige stillinger, understreket han.

Leger i vitenskapelige hoved- eller bistillinger omfatter nærmere 1 400 personer og over 90 % av disse er medlemmer av Legeforeningen. De utgjør totalt ca. 600 – 800 årsverk. Mer enn halvparten har midlertidig ansettelse. Andelen av leger i vitenskapelige hovedstillinger faller mens andelen av leger i små vitenskapelige deltidsstillinger stiger. – Det store antall leger i PhD-forskningsutdanningsstillinger vil senere få stillinger i helseforetaket hvor de er med på å sikre kvaliteten på helsetjenestene. De vil i mindre grad få anledning til å drive egen forskning og vedlikeholde sin forskningskompetanse, påpekte Gulsvik.

Anbefalte artikler