Best spesialistdekning på Island

Artikkel

I statistikkfolderen Nordiska Läkarfakta 2010 presenteres bl.a. Nordens 25 største spesialiteter. Sammenlikner vi antall yrkesaktive spesialister per 100 000 innbyggere i Norden ser vi at Island har den beste spesialistdekningen innen både indremedisin, anestesiologi, barnesykdommer, øyesykdommer og kardiologi. Norge har den beste dekningen av psykiatere med 24, mens Danmark bare har 12. Danmark derimot har best spesialistdekning i allmennmedisin med 78, mens Finland har dårligst dekning med 44. Norge har 54. I barne- og ungdomspsykiatri har Finland best dekning med 7,6, Norge har 4,7 mens Danmark bare har 2,3. Sverige har den desidert beste dekningen i geriatri med 7,0, mens Danmark bare har 1,1. Norge har den nest laveste dekningen med 1,9.

Anbefalte artikler