Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny direktør for Kreftregisteret

  Ny direktør for Kreftregisteret

  Giske Ursin (f. 1961) blir ny direktør for Kreftregisteret og tiltrer når Frøydis Langmark går av med pensjon ved årsskiftet 2010/11.

  Ursin er i dag ansatt som professor og nestleder ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, en avdeling med 90 ansatte, og med ansvar for 100 studenter som inngår i studieprogrammet ernæring. Hun er også Professor ved University of Southern California Keck School of Medicine.

  Hun har vært medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 2004. Giske Ursin tok sin medisinske embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1987, og har også en Master of Public Health og en ph.d. i epidemiologi fra University of California Los Angeles (UCLA) School of Public Health.

  Hun har arbeidet innen kreftepidemiologi siden tidlig i 1980-årene, og har en omfattende vitenskapelig produksjon, med hovedvekt på studier av brystkreft, men har også arbeidet med forskning på en rekke andre kreftformer, heter det i en pressemelding fra Kreftregiseteret.

  Prostatakreftprisen til Rune Kvåle

  Prostatakreftprisen til Rune Kvåle

  Rune Kvåle (f. 1971) er tildelt PROFO-prisen for 2010. Han fikk tildelt prisen for det arbeidet han har utført med hensyn til epidemiologien for prostatakreft i Norge. Prisen på 100 000 kroner deles ut av Prostatakreftforeningen (PROFO).

  Hensikten med prisen er å stimulere til økt forskning og oppmerksomhet knyttet til prostatakreft, og Rune Kvåle har blant annet bygd opp det nasjonale prostatacancerregisteret.

  Kvåle arbeider til daglig ved Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus og har også en bistilling som forsker ved Kreftregisteret.

  I oktober disputerer han for den medisinske doktorgraden der han blant annet har tatt for seg endringer i forekomst og dødelighet for denne kreftformen, et arbeid som er utført ved Kreftregisteret.

  Kongens gullmedalje til Maria Romøren

  Kongens gullmedalje til Maria Romøren

  Maria Romøren (f. 1974) ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo er tildelt Kongens gullmedalje for sin forskning om seksuelt overførbare sykdommer blant gravide i Afrika. Hun har gjort en økonomisk evaluering av alternative strategier for diagnostikk og behandling: Bruk av enkle hurtigtester og bytte til et endoseantibiotikum som tas på klinikken når diagnosen stilles.

  Romøren tok medisinsk embetseksamen i 2000 og disputerte i 2009 med avhandlingen «Improving the management of sexually transmitted infections among pregnant women in sub-Saharan Africa».

  Medaljen fikk hun tildelt på universitetets årsfest 2.9. 2010.

  Godt gjort-prisen til Grete Larsen

  Godt gjort-prisen til Grete Larsen

  Grete Jorunn Sølvberg Larsen (f. 1958), leder for Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) ved Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS, i Oslo, er tildelt Godt gjort-prisen 2010.

  Enheten er et tilbud til dobbeltdiagnosepasienter med størst behov for tverrfaglig spesialisert utredning og behandling. Her prioriteres unge over 18 år med psykoselidelse og som misbruker illegale rusmidler.

  Larsen mottok prisen av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri i september 2010, og den ble delt ut under Erfaringskonferansen på Lillehammer.

  Utdrag fra juryens begrunnelse for tildelelsen: «Grete J. S. Larsen har vært ledende i oppbyggingen av avdeling Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) ved Diakonhjemmet sykehus AS, Vinderen DPS.

  TEDD er blitt et forbilde for andre fagmiljøer i forhold til fagutvikling og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse.

  Grete har et brennende engasjement i forhold til å avruse, utrede, behandle og rehabilitere pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk og ikke minst sikre de en stabil bosituasjon. Hun driver selv også mye oppsøkende virksomhet i forhold til pasienter.»

  Ny styreleder for Vestre Viken

  Ny styreleder for Vestre Viken

  Helge Bryne (f. 1942) blir ny styreleder for Vestre Viken, melder foretaket i en pressemelding.

  Bryne tok medisinsk embetseksamen i og ble spesialist i anestesiologi i 1975.

  Han har omfattende styreerfaring, har tidligere vært viseadministrerende direktør i Helse Vest.

  Fylkeslege Petter Øgar ny ekspedisjonssjef

  Fylkeslege Petter Øgar ny ekspedisjonssjef

  Petter Øgar (f. 1953) er i statsråd utnevnt til ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, heter det i en pressmelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

  Øgar tok medisinsk embetseksamen i 1978 og ble spesialist i samfunnsmedisin i 1987 og i allmennmedisin i 1995.

  Øgar kommer fra stillingen som fylkeslege i Sogn og Fjordane og har tidligere vært prosjektdirektør i Helsedirektoratet, konstituert assisterende fylkesmann i Sogn og Fjordane og konstituert helsedirektør i Statens helsetilsyn.

  Han har også hatt ulike stillinger som lege på sjukehus og i kommuner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media