Nytt om navn

Artikkel

Mjøs utnevnt til æresdoktor

Ole Danbolt Mjøs. Foto University of Warwick

University of Warwick i Storbritannia har utnevnt professor Ole Danbolt Mjøs (f. 1939) til æresdoktor, melder Universitetet i Tromsø. Hovedbegrunnelsen er at Mjøs har dedikert store deler av sitt liv til fredsarbeid og fredsutdanning.

Både arbeidet som professor og vervet som leder for nobelkomiteen ble trukket frem når University of Warwick besluttet å gjøre ham til æresdoktor.

Initiativet til etableringen av Senter for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø ser komiteen som særdeles viktig.

Universitetet vektlegger at Mjøs i løpet av tiden som leder for nobelpriskomiteen ledet Nobels fredspris i en ny retning: Forkjempere for menneskerettigheter, miljø og fattigdom har fått mer oppmerksomhet enn tradisjonelle fredsmeklere. Nobelprisen er blitt både mer global og mer likestilt under hans tid som leder, mener komiteen.

Hedmark legeforening hedret Ruth og Dag Riise

Ruth og Dag Riise. Foto Georg Morland, Hedmark legeforening

Hedmark legeforenings første hederspris ble delt ut på årsmøtet i august 2010, og prisen gikk til ekteparet Ruth (f. 1934) og Dag Riise (f. 1932).

Styrets begrunnelse for tildelingen var ekteparets langvarige yrkesmessige og humanitære engasjement nasjonalt og internasjonalt.

Dag og Ruth Riise tok medisinsk embetseksamen i Århus i Danmark i henholdsvis 1960 og 1961, og begge ble godkjente spesialister i øyesykdommer i Norge i 1970. Han var avdelingsoverlege ved Øyeavdelingen på Hamar sykehus og ble deretter overlege i Elverum etter sammenslutningen til divisjon Elverum-Hamar ved Sykehuset Innlandet. Hun har vært sosialoftalmolog ved Øyeavdelingen på Hamar sykehus i 30 år og arbeider fortsatt som rådgiver på Øyeavdelingen i Elverum.

Bente Thorsen årets Oslo-lege

Bente Thorsen. Foto Kristin Hovland, Oslo legeforening

Bente Thorsen (f. 1954) fikk utmerkelsen for sin innsats for samhandling mellom fastleger og sykehus.

Prisen deles hvert år ut av Oslo legeforening til en lege i byen som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte gjennom sin faglige virksomhet.

Bente Thorsen er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og er til daglig fastlege på Tonsenhagen i Oslo. Hun har vært praksiskoordinator fra mars 2005, først ved Aker universitetssykehus og nå ved Oslo universitetssykehus.

– Som praksiskoordinator har hun vært en viktig aktør i arbeidet med å fremme god samhandling mellom fastleger og sykehus. Hun nyter stor tillit innad på sykehuset og blant kolleger i primærhelsetjenesten, noe som er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet, sier leder av Oslo legeforening, Svein Aarseth om prisvinneren.

– Thorsen har vært aktiv under Primærmedisinsk uke i flere år, og i høst bidrar hun med kurset Utfordringer og gleder på fastlegekontoret. Dette sier noe om hennes tilnærming til oppgavene og til pasientene, sier Aarseth videre.

Prisen består av et grafisk blad av kunstneren Nina Due.

Ny forsknings- og utviklingsdirektør i Helse Sør-Øst

John Torgils Vaage. Foto Bjørn Ohnstad

John Torgils Vaage (f. 1964) er ansatt som ny forsknings- og utviklingsdirektør i Helse Sør-Øst. Vaage kommer fra stillingen som leder for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Vaage tok medisinsk embetseksamen i 1991, og i 2004 ble han spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Han har bred forskningserfaring.

Siden juni 2009 har John Torgils Vaage vært leder for Fagrådet for medisinske støttefunksjoner i Helse Sør-Øst. Han satt i forskningsutvalget i tidligere Helse Sør og var med på å utarbeide forskningsstrategien for Helse Sør-Øst. I stillingen som forsknings- og utviklingsdirektør i Helse Sør-Øst vil han få et særlig ansvar for å følge opp den regionale forskningsstrategien og den felles nasjonale handlingsplanen for innovasjonsarbeid.

John Torgils Vaage tiltrådte stillingen som forsknings- og utviklingsdirektør i Helse Sør-Øst 1. september 2010, i første omgang på deltid, med gradvis utvidelse. Han overtok etter Bjørn Grønli, som har vært konstituert i stillingen.

Falch-prisen til Vollset og Lie

Professor Stein Emil Vollset (t.v) og professor Rolv Terje Lie mottok Falch-prisen fra dekan Nina Langeland. Foto Kim E. Andreassen, På Høyden

Professorene Stein Emil Vollset (f. 1955) og Rolv Terje Lie (f. 1954) fra Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen har mottatt Søren Falch og øienlege Sigurds Falchs pris for fremragende forskningsinnsats.

De deler prisen på 250 000 kroner og har ifølge juryen mottatt denne for fremragende forskningsinnsats, miljøbyggende virksomhet og internasjonalt samarbeid.

Vollset er lege og statistiker og har bygd opp et internasjonalt forskningsmiljø for registerepidemiologi og befolkningsstudier. Rolv Terje Lie er statistiker og epidemiolog og forsker hovedsakelig på genetisk epidemiologi.

Anbefalte artikler