Minneord

Artikkel

Det var med sorg vi mottok budskapet om at vår tidligere kollega Karl Maurseth var død. Maurseth var en pioner i norsk barneradiologi. Etter medisinsk embetseksamen i 1949 arbeidet han seks år ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm, de siste fire årene ved barneradiologisk seksjon. Der opparbeidet han seg betydelig kompetanse i barneradiologi, spesielt innen diagnostikk av hjerte- og karsykdommer. Denne kunnskapen tok han med seg til Rikshospitalet i 1966 før han dro tilbake til sin barndoms by Bergen i 1971. Her bygde han i løpet av de neste 19 år opp barneradiologisk seksjon ved Haukeland universitetssykehus til en avdeling av internasjonalt format. Han var også en svært viktig ressursperson i oppbyggingen av kardio-/angiografivirksomheten ved klinisk fysiologisk avdeling ved sykehuset, nå Hjerteavdelingen.

Karl Maurseth var svært opptatt av sitt fag, og hadde en diagnostisk teft av de sjeldne. Hans betydelige kunnskaper kombinert med en analytisk tilnærming resulterte som oftest i riktig diagnose. Men enda bedre – i tilfeller der han sto fast, hadde han ydmykhetens kraft til å spørre andre. Dette skaffet ham etter hvert en stor kontaktflate i inn- og utland. Han var aktivt med i flere faglige fora, så som Nordisk forening for barneradiologi og European Society of Pediatric Radiology, og publiserte også i internasjonale tidsskrifter. Karl var en eminent mentor, en stor inspirator, en interessant diskusjonspartner og et glimrende forbilde for dem av oss som var så heldige å få arbeide sammen med ham. Han hadde et lunt, beskjedent og behagelig vesen og viste stor omsorg for sine medarbeidere – og ikke minst for sine mange små pasienter. Kort sagt – en hedersmann. Vi lyser fred over hans minne.

Anbefalte artikler