Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kollega Monika van Beelen døde 23.7. 2010. På vegne av mange som har arbeidet sammen med Monika, vil jeg forsøke å beskrive henne som fagperson og kollega.

  Monika avsluttet medisinstudiet i 1972 i Rostock, 25 år gammel. Hun arbeidet først som anestesilege, senere i allmennpraksis og avsluttet sin spesialistutdanning i psykiatri i 1985.

  Som lege ga hun uttrykk for at hun ønsket seg utfordringer og ville være med i utviklingsprosesser, både faglig og organisatorisk.

  I den perioden Monika arbeidet her i Trondheim, har hun hatt viktige funksjoner både ved spesialavdelinger på Østmarka og i utviklingen av poliklinisk team på Haukåsen. Hun hadde lederfunksjon under etableringen av psykiatrienhet på Tiller på 1990-tallet, og de siste årene var hun med i oppbyggingen av psykiatritilbudet i Haltdalen.

  Monika har i tillegg til å inneha overlegestilling drevet privatpraksis, de siste årene som hovedbeskjeftigelse frem til hun ble syk høsten 2009.

  Monika var alltid arbeidssom og la ned mye tid og krefter i legearbeidet. Som psykiater hadde hun opp gjennom årene skaffet seg betydelig behandlingskompetanse innenfor psykodynamiske terapiretninger.

  For en psykiater er egen evne til å skape kontakt, tillit og trygghet det bærende faglige fundament i behandlingen. Monika var menneskekjenner, hadde trygghet og raushet som gjorde henne til en viktig person for dem hun skulle hjelpe. Hun var en erfaren, dyktig kliniker som også hadde veiledningsoppgaver for kommende kolleger.

  Monika var en sterk fagperson og et varmt menneske med et stort hjerte for alle. Hun vil bli savnet, både av kolleger og pasienter. Våre tanker går til familien, barna Atle, Kathrine og barnebarnet Tarjei.

  På vegne av kolleger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media