Minneord

Artikkel

Professor dr.med. Anders Chr. Gogstad døde 86 år gammel 30. juni 2010. Norsk sosialmedisin har mistet en av sine ledende veteraner. Gogstad var en lege med en omfattende samfunnsinnsats på usedvanlig mange ulike felter, nasjonalt så vel som internasjonalt. Med utgangspunkt i nevrologi gikk hans faglige retning mot attføring og medisinsk rehabilitering. Gogstad arbeidet ved Attføringsinstituttet i Bergen frem til 1965 da han flyttet til Sverige med tilsvarende arbeidsområde. I 1977 ble han professor i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen til oppnådd pensjonsalder i 1992.

I sin tid ved Universitetet i Bergen ble Gogstad en viktig brobygger mellom akademisk medisin og de nye akademiske helsefagene, for eksempel fysioterapi og sykepleie, som vokste frem i 1980- og 90-årene. I dette arbeidet kom hans diplomatiske evner og runde vesen vel til sin rett, og han ble en viktig støttende fadder for disse nye fagene. Gjennom sin faglige innsats bidro han til å sette et sterkt forsømt medisinsk felt på samfunnets dagsorden og til å lette forholdene for ulike grupper av funksjonshemmede. Denne innsatsen fikk etter hvert også en global forankring gjennom tallrike oppdrag for bl.a. Verdens helseorganisasjon og Norsk misjonsallianse.

Romslighet og et vidt interessefelt var typiske kjennetegn, og disse gjorde seg ikke bare gjeldende faglig. Anders Gogstad engasjerte seg aktivt på begge sider i norsk politikk; i ungdommen på venstresiden, mens han i senere år fikk mange verv i Høyre. I pensjonisttiden var Gogstad aktiv med utgivelsen av en rekke bøker i årene 1991 – 2005 der han behandlet okkupasjonstidens sosiale og helsemessige problemer. I disse arbeidene kastet Gogstad nytt lys over et viktig kapittel i landets historie.

Med sitt omgjengelige og sjenerøse vesen, og ikke minst sin humoristiske sans, ble Gogstad ikke bare en skattet medarbeider, men en kjær venn som vil bli savnet ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Anbefalte artikler