Doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Ulrike Sagen, ph.d. Apathy, anxiety and depression after stroke. A four-month follow-up study of hospitalized stroke patients. Utgår fra Institutt for medisinsk basalforskning, Avdeling for adferdsfag. Disputas 15.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Thomas Lindén, Sahlgrenska universitetssykehus, Göteborg, Tore Sørlie, Insitutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø og Ingrid Agartz, Diakonhjemmet sykehus.

  Veiledere: Toril Dammen og Arnstein Finset.

  Paul Wender Figved, ph.d. Hemiarthroplasty and femoral neck fractures. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 16.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Cecilia Rogmark, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, Arild Aamodt, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Ansgar O. Aasen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Lars Nordsletten og Jan Erik Madsen.

  Helga Gudmundsdottir, ph.d. Pathophysiological aspects and organ damage in hypertension. Twenty-year follow-up of hypertensive and normotensive men. Utgår fraNyremedisinsk avdeling,

  Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 17.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Tor-Erik Widerøe, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trond Jenssen, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Anders Hartmann, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ingrid Os og Aud Høieggen.

  Pål Grøndahl, ph.d. A comparative and empirical analysis of practices in Norwegian forensic psychiatry. Utgår fra Institutt for klinisk medisin

  Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Disputas 17.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Sven Å. Christianson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige, Kirsten Rasmussen, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Erik Falkum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Lars Weisæth, Petter Laake og Alv A. Dahl.

  Eirik Nestaas, ph.d. Longitudinal strain and strain rate by tissue Doppler in term neonates. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 17.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Lars-Åke Brodin, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige, Henrik Holmstrøm, Kvinne-og barnklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Britt Nakstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Drude Fugelseth, Asbjørn Støylen, Leif Brunvand og Leiv Sandvik.

  Randi Mosenden, ph.d. Modulation of T cell immune function by cAMP and type I protein kinase A. Utgår fra Bioteknologisenteret. Disputas 21.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Janis K. Burkhardt, Divsion of Cell Pathology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, Gunnar Mellgren, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Harald Stenmark, Centre for cancer biomedicine, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Kjetil Taskén og Knut Martin Torgersen.

  Reidar Pedersen, ph.d. Empathy in medicine – a philosophical hermeneutic reflection. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 21.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Fredrik Svenaeus, Södertörna högskola, Huddinge, Sverige, Jodi Halpern, School of Public Health, University of California, Berkeley, USA og Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Jan Helge Solbakk.

  Ellen Tveter Deilkås, ph.d. Patient safety culture – opportunities for healthcare management. The safety attitudes questionnaire – short form 2006, Norwegian version – 1) Psychometric properties, 2) Variation by organisational level and 3) by position. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus. Disputas 24.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Marlene Dyrløv Madsen, Dansk institut for medicinsk simulation, Herlev hospital, Danmark, Anne Grimstvedt Kvalvik, Helse Vest, Stavanger, Kim Lyngby Mikkelsen, Sundhedsstyrelsen, København, Danmark og Eli Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Dag Hofoss og Pål Gulbrandsen.

  Vibeke Juliebø, ph.d. Delirium, dementia, medical treatment, and mortality in elderly hip fracture patients. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 24.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Yngve Gustafson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, Sverige, Karen Andersen-Ranberg, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk universitet, Danmark og Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Torgeir Bruun Wyller og Anette Hylen Ranhoff.

  Ulrike Jüse, ph.d. Exploring peptide binding to the disease associated HLA-DQ2.5 molecule by the use of peptide libraries. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: George Papadopoulos, Laboratory of Biochemistry and Biophysics, Epirus Institute of Technology, Arta, Hellas, Stefan Stevanovic, Institute for Cell Biology, Department of Immunology, University of Tübingen, Tyskland og Elsa Lundanes, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ludvig M. Sollid og Burkhard Fleckenstein.

  Jean-Sebastien Renaud, ph.d. Developmental patterning of hindbrain sensory and sensorimotor systems. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 28.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Bernd Fritzsch, Department of Biology, University of Iowa, USA, Michelle Studer, Université de Nice Sophia Antipolis, Nice, Frankrike og Jan Øivind Moskaug, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Joel Glover.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Nicolas Melchior Frederic Øyane, ph.d. Seasonal changes in mood and behaviour in the general population – associations with mood, sleep and health risk factors. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, Medisinsk-odontologiske fakultet og Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, Haukeland universitetssykehus. Disputas 10.9. 2010.

  Veileder: Bjørn Bjorvatn.

  Marta Ebbing, ph.d. Homocysteine-lowering clinical trials in Norway. Cardiovascular and cancer outcomes in the Western Norway B vitamin intervention trial and the Norwegian vitamin trial. Utgår fra Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus og Institutt for indremedisin. Disputas 17.9. 2010.

  Reidun Lisbet Skeide Kjome, ph.d. Diabetes care in community pharmacy – focus on self-monitoring of blood glucose. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 24.9. 2010.

  Veiledere: Sverre Sandberg og Anne Gerd Granås.

  Stein Håkon Låstad Lygre, ph.d. Pain, function and risk of revision after knee arthroplasty. Utgår fra Nasjonalt register for leddproteser ved Ortopedisk klinikk og Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 24.9. 2010.

  Dragomir Zubac, ph.d. Prognostic factors for renal cell carcinoma. A retrospective population based study focusing on the clear cell type. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Gades institutt, Seksjon for patologi. Disputas 24.9. 2010.

  Wenche Andersen Helland, ph.d. Communication difficulties in children identified with psychiatric problems. Utgår fra Det psykologiske fakultet og Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Uni helse. Disputas 27.9. 2010.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Cathrine Fallang Knetter, ph.d. Mechanisms of toll-like receptor 9 activation. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 28.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Holger Heine, Research Center Borstel, Tyskland, Clare Bryant, University of Cambridge, Storbritannia og Anders Sundan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Terje Espevik og Egil Lien.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

  Assami Rösner, ph.d. Virtual dissection of cardiac motion: what do we measure by strain and strain rate imaging?Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Asbjørn Støylen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Hjerte-lunge-senteret, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Stig Urheim, Hjerte-lunge klinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Johan Svartberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media