Støtter Nmfs klimakampanje

Artikkel

Legeforeningen har vedtatt å støtte en søknad fra Norsk medisinstudentforening om samarbeid i forbindelse med klimakampanjen «Klima­Helse». Klimakampanjen består av en informasjonsdel og en konkurransedel. Prosjektet skal gjennomføres 2010 – våren 2011. Legeforeningen ser positivt på at Nmf engasjerer seg i klima- og miljøspørsmål relatert til helse. Samarbeidstiltakene om helsemessige konsekvenser vil bli ivaretatt av Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse, hvor Nmf er representert og utvalget stiller seg til disposisjon for å være representert i kampanjens jury. Støtten er gitt under forutsetning av at øvrig ekstern finansiering av prosjektet ikke kommer fra midler fra kommersielle aktører eller organisasjoner med kommersiell finansiering.

Anbefalte artikler