Slutter opp om NOKLUS

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er fornøyd med at så mange sykehjem valgte fortsatt deltakelse i NOKLUS etter at den gratis prøveperioden gikk ut.

Det sier Siri Fauli Munkerud som er prosjektleder for sykehjemsprosjektet NOKLUS. 88 % av alle landets sykehjem deltar nå i NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). Ingen sykehjem har meldt seg ut etter at de ble fakturert for første halvår 2010.

Fauli Munkerud er glad for at de så langt har nådd igjennom med budskapet om viktigheten av kvalitet på laboratorievirksomheten ved sykehjemmene.

NOKLUS er sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001: 2000. Det er en landsomfattende organisasjon som har eksistert i 18 år. De ansatte er knyttet til 24 ulike sykehuslaboratorier.

NOKLUS aktivitet mot legekontor er finansiert gjennom Kvalitetsforbedringsfond III etter avtale mellom Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet.

I september arrangerte NOKLUS sin årlige landskonferanse for nærmere 100 deltakere på Solstrand utenfor Bergen. Konferansen samlet spesialister i medisinsk biokjemi og bioingeniører. Leder av styringsgruppen for NOKLUS, Legeforeningens generalsekretær Geir Riise, åpnet konferansen.

Anbefalte artikler