Nærmere 4 000 nye medisinstudenter i Norden

Tall fra SNAPS viser at totalt 3 972 studenter startet medisinstudier i de fem nordiske landene i 2010. Danmark tok opp flest studenter (1 413) fordelt på fire fakulteter. Dernest fulgte Sverige med 1 300 studenter fordelt på seks fakulteter. De fire norske fakultetene tok opp 600 studenter og de fem fakultetene i Finland 611. Island har ett fakultet som tok opp 48 studenter. Fire av de nordiske landene har seks års grunnutdanning, og Sverige har 5 1/2 år. Finland har ikke turnustjeneste, men det er krav om ni måneders «primärvård» i alle spesialiteter. Danmark og Island har ett års turnustjeneste, Norge og Sverige halvannet år.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler