Migrasjon og helse i medisinstudiet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Medisinstudenter i Oslo får noe undervisning om migrasjon og helse. Studentenes kunnskap på dette feltet øker utover i studiet, men mange gir uttrykk for at de mangler tilstrekkelig kunnskap.

Ass. direktør Bjørn Guldvog tok imot rapporten fra til v. Trine Wieberg Dæhli, Ingrid Berre og Astri Nordløkken. Foto Farzad Samsami

Det viser rapporten Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse? utarbeidet av medisinstudentene Ingrid Berre, Trine Wieberg Dæhli og Astri Nordløkken som alle studerer ved Universitetet i Oslo. Resultatene av kartleggingen som ligger til grunn for rapporten, viser at mange avgangsstudenter gir uttrykk for at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om flere viktige områder. – Dette kan tyde på at det likevel ikke undervises nok, mener de tre studentene.

– Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Oslo startet våren 2009 opp prosjektet «Helsehjelp for alle». Formålet var å rette oppmerksomheten mot det manglende helsetilbudet til personer som er i Norge uten oppholdstillatelse, sier Ingrid Berre. Hun forteller at de gjennom arbeidet med dette prosjektet ble stadig mer bevisst på at informasjon om slike viktige temaer, ikke bare burde tilbys studenter på kveldstid av frivillige aktører, men at det burde inngå som pensum for medisinstudenter og studenter i andre helsefag. «Helsehjelp for alle» kom i kontakt med Helsedirektoratet som ønsket en kartlegging over hva som undervises om migrasjon og helse ved medisinstudiet i Oslo, og den foreliggende rapporten er et resultat av dette.

Trine Wieberg Dæhli forteller at det er sannsynlig at noen studenter går glipp av en sentral del av undervisningen om migrasjon og helse siden en betydelig del av undervisningen utgjøres av to dobbeltforeleseninger som ikke er obligatoriske for studentene. De tre studentene som står bak rapporten, ønsker å påpeke at det er viktig at temaer innenfor dette området integreres i den øvrige undervisningen der det er relevant.

I rapporten gis det en rekke anbefalinger for å forbedre undervisningen om migrasjon og helse, slik at medisinstudentenes kunnskaper og ferdigheter på dette området kan økes. De foreslår også at ansvaret for å koordinere undervisningen bør gis til en ansatt ved det medisinske fakultet, slik at det kan legges til rette for samarbeid mellom ulike fagfelt og instanser.

Rapporten ble overlevert i forkant av konferansen «Helse og helsetjenester i et multietnisk Norge» 7.9. 2010. Den er tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no/migrasjon_helse/

Anbefalte artikler