Medlemsservice:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

  Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

  Støttekollegaordningen

  Støttekollegaordningen

  Legeforeningen har etablert et kollegialt støttetilbud i alle landets fylker. Støttekollegene har erfaring med å gi råd og støtte ved problemstillinger som høyt arbeidspress/overbelastning, sykdom hos leger, utbrenthet, personlige kriser, misbruksproblemer, vanskelige arbeidsforhold, klagesaker mot leger og negativ medieeksponering.

  Les mer om ordningen: www.legeforeningen.no/id/147893.0

  Ansvarsforsikring 2010

  Ansvarsforsikring 2010

  Alle medlemmer har anledning til å tegne asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til den forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE).

  Les mer om ansvarsforsikringsordningen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

  Identitetskort for leger

  Identitetskort for leger

  Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

  Legealmanakken 2010 – manglende oversiktskalender

  Legealmanakken 2010 – manglende oversiktskalender

  Som følge av en produksjonsfeil fra Almanakkforlaget ble oversiktskalender for 2011 uteglemt bak i Legealmanakken for 2010.

  Almanakkforlaget har derfor trykt opp en utbrettskalender som vil kunne erstatte denne. De som ønsker tilsendt utbrettskalender for 2011 bes sende e-post til tidsskriftet@legeforeningen.no. Husk å skrive postadressen som skal benyttes.

  Den nye Legealmanakken for 2011 blir sendt ut med Tidsskriftet i november.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media