Legekår under lupen

Legeforeningens forskningsinstitutt står i høst for nok en spørrerunde blant referansepanelets medlemmer. Panelet er en representativ gruppe på ca. 1 600 leger der de eldste siden 1993 har deltatt i undersøkelser av yrkesvalg, egenopplevd helse og velvære, holdninger til helsepolitikk, profesjonsetiske vurderinger etc. Datainnsamlingen består av et spørreskjema som dels inneholder faste spørsmål som har med endring i livssituasjon eller karriere å gjøre, men også tematiske deler som ofte gjennomføres i samarbeid med eksterne oppdragsgivere.

– Slike gjentatte målinger over tid gjør våre studier unike, også i internasjonal sammenheng, sier instituttsjef Olaf G. Aasland. Les mer på www.legeforeningen.no

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler