LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

1 av 3 jenter har ikke tatt omstridt kreftvaksine

I fjor fikk alle jenter på 12 år tilbud om å ta den omstridte HPV-vaksinen. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten behandlet saken to ganger før de rådet regjeringen til å tilby vaksinen. Legemiljøet er delt i synet på vaksinen. – Vi vet for lite om vaksinens virkning til at den skal være en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vi vet ikke nok om den faktisk reduserer antallet kvinner som dør av livmorhalskreft, og vi kjenner for lite til mulige bivirkninger av vaksinen når den settes på 12 – 13-årige jenter, sier Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Aftenposten 14.9. 2010

Bidrar til å skape sykdomsfrykt

Apotek-kjeden Boots gir nå kunder tilbud om testing av føflekker. Leder i Rogaland legeforening, Ivar Halvorsen er skeptisk. – Det er mye bedre å gå veien om fastlegen når det gjelder slike tester. Da blir svaret journalført og det er et opplagt ansvar for oppfølging, sier Halvorsen til NRK. Halvorsen mener at overflod av helsetjenester kan føre til at folk blir bekymret uten grunn.

NRK Rogaland 9.9. 2010

Legene mot røykeforbud i hjemmet

Legeforeningen vil ikke støtte et forslag om å forby røyking i private hjem og hager. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler norske myndigheter å se på en slik lovregulering. Hege Gjessing, leder av Yngre legers forening (Ylf) deler WHOs bekymring over at 130 000 utsettes for passiv røyking, men mener det er for dramatisk å innføre røykeforbud i private hjem. – Vi vet altfor lite om hva slags konsekvenser et slikt forbud kan få. Det er en stor inngripen i folks privatliv, sier hun.

Aftenposten 10.9. 2010

Anbefalte artikler