LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Gradert sykmelding gir lengre fravær

Regjeringen vil ha økt bruk av gradert sykmelding for å redusere sykefravær. Men nå viser forskning at dette tiltaket kan gi motsatt effekt. Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen, viser til at ingen av de nye virkemidlene i den nye IA-avtalen er tatt i bruk ennå. Han tror nedgangen i sykefraværeet skyldes vinterens skarpe fokus på temaet. – Dette fører i seg selv til endret atferd, sier Hansen til Mandag Morgen.

Dagsavisen 27.9. 2010

Fornøyd med turnustjenesten

Turnuslegene er godt fornøyd med turnustjenesten. Men veiledningen underveis må forbedres, krever Yngre legers forening. 275 turnusleger ved 53 norske sykehus har vurdert kvaliteten på turnustjenestens innhold. Undersøkelsen som er den femte landsomfattende evalueringen av turnustjenesten, er gjennomført av Legeforeningens forskningsinstitutt på oppdrag fra Turnusrådet.

Nordlys 23.9. 2010

Legene slakter «minisykehus» i Steinkjer

Et samlet styre i Nord-Trøndelag legeforening er svært kritisk til planene om å opprette et «minisykehus» i Steinkjer. – Det er galimatias å etablere et nytt døgntilbud fire mil fra sykehuset, mener leder i Trøndelag legeforening Nils Håvard Dahl. Et enstemmig styre fraråder «på det sterkeste» å opprette sengeavdelinger ved det distriktsmedisinske senteret i Steinkjer.

Trønder-Avisa 22.9. 2010

Anbefalte artikler