Kunngjøringer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering

  Endring av spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å gjeninnføre kravet om 12 måneders tjeneste ved sengeavdeling i spesialistreglene for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.

  Tjenestekravet endres og får slik ordlyd:

  1. Fire års tjeneste i fysikalsk medisin og rehabilitering, herav minst ett år ved sengeavdeling. Inntil ett år kan erstattes av: a) forskningstjeneste eller b) tjeneste innen habilitering eller c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

  2. Ett års tjeneste i minst én relevant spesialitet, minst seks måneders tjeneste i hver.

  De øvrige bestemmelsene i spesialistreglene er uendret.

  Endringen er gitt umiddelbar ikrafttreden.

  Endret prosedyreliste for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer

  Endret prosedyreliste for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endringer i prosedyrelisten/attestasjonsskjemaet som kreves vedlagt ved søknad om spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

  Vedtaket innebærer følgende endringer:

  Kravet om undersøkelser ved seksuelle overgrep fjernes med umiddelbar virkning.

  Kravet om totalt 40 operative inngrep på adnexae opprettholdes, men det blir valgfritt om dette dekkes av laparotomi eller laparoskopi. Endringen er gitt umiddelbar ikrafttreden.

  Kravet til antall utførte keisersnitt økes fra 30 til 50. Denne endringen gjøres gjeldende for søknader om spesialistgodkjenning som fremmes etter 31.12. 2011.

  Endring i godkjenning av Stavanger universitetssjukehus som utdanningsinstitusjon i endokrinologi

  Endring i godkjenning av Stavanger universitetssjukehus som utdanningsinstitusjon i endokrinologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 13.9. 2010 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, endokrinologisk seksjon, som utdanningsinstitusjon for LIS i endokrinologi for hele gruppe II-tjenesten (18 mnd) og for inntil seks mnd av gruppe I-tjenesten. (Maksimalt 24 mnd tellende tjeneste).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media