Høyest kvinneandel blant finske leger

Artikkel

Finland ligger på topp i Norden når det gjelder andel kvinner blant leger i yrkesaktiv alder. 56 % av alle leger i Finland er kvinner. Den laveste kvinneandelen finner vi i Island der en av tre leger er kvinner. I Skandinavia ligger Sverige på topp med 47 %, deretter følger Danmark med 45 % og Norge ligger sist med 43 % kvinner. Norge hadde per 1.1. 2010 20 700 leger i yrkesaktiv alder, Sverige 30 200, Danmark 22 900 og Finland 18 900. I Island er det registrert 1 067 leger i yrkesaktiv alder. Du finner mer statistikk på Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no/id/18

Anbefalte artikler