Feiret 30 år som yrkesforening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) har siden etableringen i 1980 fått en posisjon som en viktig aktør i Helse-Norge.

  Aud Nome Dueland (t.v.), Kathe Aase, PSLs to æresmedlemmer Anne Beth Moslet og Truls Disen og Synnøve Bratlie feiret 30…
  Aud Nome Dueland (t.v.), Kathe Aase, PSLs to æresmedlemmer Anne Beth Moslet og Truls Disen og Synnøve Bratlie feiret 30-årsjubileum. Foto PSL

  Det viser signaler fra helsemyndighetene, sa foreningens leder Synnøve Bratlie, da PSL markerte sitt 30-årsjubileum i slutten av august. – Vi er godt etablert i politiske fora, vi er etterspurt og vi blir lyttet til. Vi har en stabil og tydelig rolle både vis-à-vis-Legeforeningen og i forhold til de øvrige yrkesforeningene, og vi har mange gode og konstruktive støttespillere, både i Legeforeningens sekretariat og i yrkesforeningene, sa hun.

  – Medlemmene i PSL er ganske greie, og vi opplever at dere i hovedsak er fornøyd med den jobben som PSLs styre gjør, sa Bratlie med et smil til de mer enn 70 tilstedeværende på jubileumsårsmøtet. Foreningen som teller over 1 300 medlemmer, vokser og de siste årene har den hatt et tilsig av 30 – 40 medlemmer.

  PSL organiserer legespesialister utenfor institusjon, og de fleste medlemmene er avtalespesialister. – Rapporteringen fra spesialistene viser svært tydelig det de gjør, fortalte Bratlie. – Sammen med psykologene har vi utført 2,5 millioner konsultasjoner, noe som tilsvarer 1/3 av den totale polikliniske aktiviteten her i landet. Men vi har også noen utfordringer, sa PSLs leder. – Stikkord er bl.a. IKT og å få synliggjort kostnadsnivået gjennom inntekts- og kostnadsundersøkelsen.

  Populær tildeling

  Populær tildeling

  Anne Beth Moslet, mangeårig ansvarlig redaktør for Legekunsten og en viktig pådriver for å sette legespesialistene på kartet, går av med pensjon i 2010. Hun ble tildelt æresmedlemsskap i PSL, og ble hyllet med stående applaus, blomster, diplom og gave. Legekunsten er et tidsskrift for praktisk spesialistlegetjeneste og meddelelsesblad for PSL.

  Moslet er PSLs fjerde æresmedlem. Av de tre øvrige er Truls Disen eneste gjenlevende æresmedlem da både Reidar Thomassen og Roy Magnus Løken er døde. Disen som har vært og fortsatt er, en aktiv aktør i PSL holdt jubileumsforedraget som ble krydret med musikalske innslag ved gruppen Chorus Medicorum. Disen trakk opp linjer i det han kalte PSLs lidelseshistorie – fra stiftelsesmøtet og frem til i dag.

  Han kunne med stolthet fortelle at SINTEF i 1996 erklærte PSL for effektive og at det er mye å hente ved å bruke private spesialister. Foreningen har i sitt prinsipp- og arbeidsprogram bl.a. som et uttrykt mål at medlemmene skal holde en høy faglig standard og at de skal oppnå høy pasienttilfredshet basert på tilgjengelighet, kvalitet og kontinuitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media