Faste stillinger for leger i sykehus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret arbeider som tidligere nevnt med seks satsingsområder. Under område 2: faste stillinger for leger i spesialisering vil det bl.a. utvikles modeller for hvordan man får gode utdanningsløp kombinert med faste stillinger. Halvparten av legene i sykehus og ca. 90 – 95 % av leger i spesialisering er midlertidig ansatt.

– I fase 1 av prosjektet var ett av målene å samle Legeforeningen om et vedtak om å arbeide for faste stillinger. Dette ble oppnådd med landstyrevedtaket i 2009, forteller Hege Gjessing, leder for Yngre legers forening.

Samtidig ble det arbeidet politisk og administrativt med å utrede det juridiske grunnlaget og med å skape en felles forståelse av utfordringsbildet. I møter med departement og stortingsrepresentanter er det gitt bakgrunnsinformasjon knyttet til den faktiske situasjonen og hvorfor den må endres. Legeforeningen har bidratt til at temaet har blitt gjenstand for spørretimespørsmål til helseministeren og en interpellasjon i Stortinget i mai. Alle partier har uttalt at noe må gjøres med situasjonen og helseministeren har signalisert oppfølging i forbindelse med arbeidet med spesialistutdanning og turnus. I prosjektets fase II er det utarbeidet modeller for faste stillinger som er sendt på intern høring.

Anbefalte artikler