Bedre samhandling i helsetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret har som nevnt valgt å arbeide med seks satsingsområder. – Område 3 – bedre samhandling i helsetjenesten, er omfattende.

  – Hovedgrepet for å bedre samhandlingen er en tydeligere ansvars- og oppgavedeling mellom og innad i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

  – Det knyttes utfordringer til både kommunal medfinansiering, oppbygging av tjenester i kommunen som kan erstatte spesialisthelsetjenester og ikke minst kommunestruktur, sier hun. – Kommunene må ha sikkerhet for at kommunal medfinansiering ikke gir for stor økonomisk risiko hvis det påløper uventede kostnader til sykehustjenester. Hvordan kommunehelsetjenestens nye oppgaver skal organiseres er også avgjørende for reformen samlet.

  Legeforeningen har fremmet sine synspunkter om samhandlingsreform blant annet gjennom deltakelse i partssammensatte grupper med Helsedirektoratet, innspill til KS Fou-prosjekt om samhandlingsreformen, deltakelse i Helse- og omsorgsdepartementets kontaktforum og i helsepolitiske nettverk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media