Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forskningspris til Stein Ørn

  Forskningspris til Stein Ørn

  Stein Ørn (f. 1968) ved Stavanger universitetssjukehus er tildelt sykehusets forskningspris for 2010. Komiteen ga følgende begrunnelse for tildelingen:

  «Stein Ørn disputerte i september 2009 med avhandlingen Myocardial infarction: healing, scar size and left ventricular remodelling. I sin avhandling har Ørn arbeidet med deteksjon av mikrovaskulær obstruksjon med kontrast MRI hos pasienter med hjerteinfarkt behandlet med percutan coronar intervensjon (PCI). I arbeidet viser Ørn at grad av mikrovaskulær obstruksjon er relatert til infarktstørrelse og remodellering av venstre ventrikkel. Han har i tillegg vist at det er sammenheng mellom grad av mikrovaskulær obstruksjon og inflammasjonsmarkører etter hjerteinfarkt. Disse funnene har klinisk betydning både for invasiv og non-invasiv kardiologisk behandling av pasienter med infarkt.

  Stein Ørns arbeid blir av kollegaer betegnet som viktig forskning når det gjelder forståelsen av remodellering av venstre ventrikkel etter gjennomgått infarkt. Komiteen legger vekt på at dette er forskningsarbeid av høy internasjonal kvalitet og betydning. Arbeidet har mottatt internasjonal oppmerksomhet og er publisert i anerkjente tidsskrifter.

  Komiteen tillegger også vekt at arbeidet til Stein Ørn har hatt vesentlig betydning for utviklingen av kardial MRI ved SUS. Dette har lagt grunnlaget for flere nyere og pågående studier ved kardiologisk seksjon. Et eksempel på dette er studier knyttet til stamcelle terapi etter hjerteinfarkt.

  Stein Ørn har også deltatt i og deltar i en rekke andre studier, og er en flittig benyttet foreleser i inn og utland. Han har skrevet lærebokkapitler, vært redaktør for lærebok i sykdomslære og redaksjonsmedlem i internasjonale tidsskrift.

  Med sitt arbeid er Stein Ørn en av de som sterkt profilerer Stavanger Universitetssjukehus som et universitetssykehus. Stein Ørn er også et kjent navn i sykkelmiljøet i Stavanger.»

  Kåss utnevnt til statssekretær for helseministeren

  Kåss utnevnt til statssekretær for helseministeren

  Robin Martin Kåss (f. 1977) er utnevnt som statssekretær for helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Han har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden 2008.

  Kåss er utdannet lege. Han var leder for Porsgrunn Arbeiderparti i årene 2007 – 10 og har sittet i bystyret i Porsgrunn i to perioder.

  Han var tidligere fastlege ved Solum Legesenter og har vært medisinskfaglig ansvarlig for Skien legevakt og for voldtektsmottaket i Telemark.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media