Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Orionprisen til Sven Löffeler

  Orionprisen til Sven Löffeler

  Sykehuset i Vestfold skriver i en pressemelding at Sven Löffeler (f. 1972) er tildelt Orionprisen 2010.

  Orionprisen deles ut hvert annet år og går til norske urologer som gjennom forskning eller praktisk arbeid har gjort eller gjør en betydelig innsats for forebygging, diagnostikk og/eller behandling av urologiske sykdommer i Norge. Stipendene er på 30 000 norske kroner og blir utdelt innen to urologiske områder: Det ene området omfatter prostatalidelser og det andre området omfatter enten urinveisinfeksjon eller urininkontinens eller urolithiasis.

  Löffeler fikk stipendet for sitt prosjekt med anvendelse av MR prostata hos menn med prostatakreft. Prosjektet er et samarbeid med Wolfgang Picher ved radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

  I sin begrunnelse for pristildelingen sier Bedømmelseskomitéen for Orionprisen: «Sven Löffeler får stipendet for sitt prosjekt med anvendelse av MR prostata hos menn med prostatakreft. Vi er helt klar over at fortsatt blir mange menn som har fått diagnosen prostatakreft, overbehandlet for sin sykdom. Dette er en behandling som ofte gir betydelige bivirkninger og redusert livskvalitet. Avventende behandling med såkalt active surveillanse er derfor et godt og skånsomt alternativ for mange av disse pasientene. Löffeler vil bruke MR prostata i et prosjekt for bedre å kunne selektere pasienter som er egnet nettopp for denne behandlingsformen. Prosjektet er høyst aktuelt, fremtidsrettet og kan komme til å spare pasienter for unødvendig behandling. Vi ser frem til resultatet!»

  Den andre prismottakeren var Alexander Schultz (f. 1946) ved Urologisk seksjon ved Oslo univesitetssykehus, Rikshospitalet.

  Kongens heder til Arne Fossli

  Kongens heder til Arne Fossli

  Overlege Arne Fossli (f. 1942) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

  Fossli fikk medaljen for sin lange og iherdige innsats på medisinsk avdeling ved Narvik sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, hvor han har arbeidet som lege siden 1977.

  Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1973 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1982 og i geriatri i 1998.

  Kongens gull til Rolf Kåresen

  Kongens gull til Rolf Kåresen

  Professor Rolf Kåresen (f. 1940) ved Gastrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

  I begrunnelsen for tildelingen heter det: «Han har fått denne hederen for sin lange yrkeskarriere innen norsk sykehusmedisin og sin store arbeidsinnsats innen klinisk arbeid, forskning, administrasjon og organisasjonsmessige forhold. Han har gitt et betydelig bidrag innen organisering og utbygging av et bedre krefttilbud til pasienter, spesielt innen brystkreft. Han har stått i spissen for norsk brystkreftbehandling de siste 25 år og brakt norsk brystkreftforskning opp på et internasjonalt nivå. Han har dessuten bidratt sterkt til innføring av IT systemer innen sykehusområdet og å gjøre teknologien praktiserbar, kosteffektiv og sikker. Kåresen har også hatt en svært viktig rolle som leder og utvikler av store sykehusrelaterte byggeprosjekter med svært god økonomisk styring.»

  Kåresen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1966, og doktorgraden tok han i 1971. Han ble godkjent spesialist i henholdsvis generell kirurgi i 1978, gastroenterologisk kirugi i 1983 og bryst- og endokrinkirurgi i 2008.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media