Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Kirsten Lode, ph.d. Coping with multiple sclerosis. Utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose og Nevrosenteret, Stavanger Universitetssjukehus. Disputas 20.8. 2010.

Anbefalte artikler