Ikke bare rullestoler!

Artikkel

Illustrasjonsfoto. © Dag G. Nordsveen/Samfoto

Et sykehjem skal ivareta mange oppgaver. I tillegg til å gi daglig omsorg og stell, må personalet ha palliativ kompetanse og kunne vurdere om en pasient er døende. Er det tjenlig med sykehusinnleggelse eller ikke?

Se side 1702 og 1721.

Anbefalte artikler