Ikke bare rullestoler!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et sykehjem skal ivareta mange oppgaver. I tillegg til å gi daglig omsorg og stell, må personalet ha palliativ kompetanse og kunne vurdere om en pasient er døende. Er det tjenlig med sykehusinnleggelse eller ikke?

  Se side 1702 og 1721.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media