Ønsker kravspesifikasjon for informasjonsutveksling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stadig tidligere utskrivelse av mor og barn fra fødeavdelingene stiller store krav til fastleger og helsestasjonene.

  – Det er en forutsetning for å kunne utføre disse oppgavene på en forsvarlig måte at man har tilgang på korrekt og oppdatert informasjon, skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse.

  – Det er stort behov for både å standardisere og sikre relevansen i innholdet i epikriser fra sykehuset til helsestasjon og fastlege, og å sikre at disse kan sendes ut elektronisk og være tilgjengelig for kommunehelsetjenesten umiddelbart etter utskrivelse av mor og barn fra fødeavdelingen, understreker Legeforeningen i uttalelsen. Foreningen støtter at man vektlegger fastlegenes koordinerende rolle i samhandling mellom aktuelle instanser. Det er derfor spesielt viktig å få til en god informasjonsutveksling mellom sykehus/spesialisthelsetjenesten og fastlegen.

  Bruk av IKT-systemer opptar i økende grad legenes tid på sykehus. Av hensyn til rasjonell tidsbruk ønsker Legeforeningen å fremheve viktigheten av at man lager alle maler så enkle og bruksvennlige som mulig og slik at kun relevant informasjon formidles.

  Meldingsutvekslingen skal skje gjennom helsenettet. Vellykket implementering forutsetter at kommunene sørger for nødvendig nettilgang for de kommunale helsetjenestene, samt at Helsenettet sørger for nødvendig kapasitet og øvrige driftstjenester i nettet.

  Det er prosjektet ELIN helsestasjon (ELIN h) som gjennomføres av Norsk sykepleierforbund i samarbeid med Stavanger kommune, som har sendt et forslag til anbefalinger til kravspesifikasjoner for innholdsstandard for informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten. Legeforeningen er representert i prosjektets styringsgruppe som er samme gruppe som for prosjekt «ELIN kommune», og i prosjektgruppen ved en allmennlege og en gynekolog.

  Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/162977.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media