Nytt Prinsipp- og arbeidsprogram

Artikkel

Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som med støtte fra sekretariatet, skal utforme forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2011 – 13. Gruppens mandat er å videreutvikle Prinsipp- og arbeidsprogrammet til å bli et mer overordnet og tydelig strategisk styringsdokument for landsstyret, å legge til rette for at sentralstyret har handlingsrom til å omsette landsstyrets strategi til konkrete arbeidsmål, og å legge til rette for at programmet er egnet for helhetlig virksomhetsplanlegging og rapportering i foreningen.

Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Kirsten Toft og Arne Refsum, alle sentralstyret, er medlemmer av arbeidsgruppen.

Anbefalte artikler