Nytt og spennende verktøy for simulering

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ved bruk av simulator kan leger nå øve seg på å åpne trange og tette årer i bekkenet og i beinet.

En av kursdeltakerne øver seg på innføring av stent i simulatoren. Foto Lise B. Johannessen

Spesialitetskomiteen i karkirurgi tok våren 2010 initiativ til kurset endovaskulær kirurgi med simulatortrening. Gjennom forelesninger og praktisk trening på avanserte simulatorer lærte kursdeltakerne å bruke kateter og wire og de ble introdusert for det som er nødvendig for å utføre endovaskulære prosedyrer. Deltakerne fikk både grunleggende teoretisk undervisning og praktisk trening på simulatorer.

– Målgruppen var LIS-karkirurgi og LIS-intervensjonsradiologi, og målsettingen var å gi teoretisk og praktisk innføring i basal endovaskulær behandling, forteller kursleder Tor Flørenes, overlege ved hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus, Aker sykehus.

Kursarrangøren hadde hentet inn flere instruktører som ga kursdeltakerne praktisk simulatortrening med intervensjon på iliaca, på nyrearterier og på AFS. De fikk innføring i to bekkenkasi og bruk av ballongmontert stent ved forkalkede lesjoner.

Effektivt supplement

– Trening med simulator kan aldri bli hundre prosent realistisk, sier Tor Flørenes, men simulering kan være et dynamisk og effektivt supplement i medisinsk utdanning. – Interaktiv simulering bidrar til å skape et miljø som er nødvendig for virkelig å lære og opprettholde nye ferdigheter og kunnskap. – Bruk av simulator gir mulighet for å praktisere i trygge og realistiske situasjoner uten at pasientene utsettes for risiko, sier han.

Kursdeltakerne ga positive tilbakemeldinger på kurset og syntes det var en effektiv og trygg metode for å lære viktige prosedyrer.

En representant for firmaet som leverer simulatorprogrammet var til stede under hele kurset.

Anbefalte artikler