Ny statusrapport

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Statusrapport 2011 omhandler behovet for en mer balansert styring av helsetjenesten som også inkluderer måling av kvalitet. God integrering med forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid i klinikken og på fastlegekontoret, og gode vilkår for fagutvikling, utdanning og forskning vil være sentrale premisser i arbeidet. Temaet er valgt med utgangspunkt i forslag fra Overlegeforeningen og Yngre legers forening. Statusrapporten skal ferdigstilles og presenteres på landstyremøtet i mai 2011, etter en bred intern høring i organisasjonsleddene som gjennomføres fra januar/februar 2011.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media