Normaltariffen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har oppdatert normaltariffen for næringsdrivende leger med de endringene som partene ble enige om i årets oppgjør. Nye takster, refusjoner og egenandeler trådte i kraft 1.7. 2010.

  Blant endringene kan nevnes at takstene 507c og d nå er forbeholdt allmennlegene, mens det er opprettet nye takster 502a og b som nye spirometritakster for spesialistene. Prosedyrene som tidligere er blitt honorert over takst 510b er blitt splittet i to takster slik at 510b er for provokasjonsundersøkelse og 510f er for bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften.

  Alle endringer er markert med uthevet tekst i kursiv. De nye normaltariffheftene er lagt ut på Legeforeningens nettside www.legeforeningen.no/id/163327.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media